Biz hakda

about-img

Biz kim

2015-nji ýylda döredilen “Tianjin Fiars Intelligent Technology Co., Ltd.” merkezi Hytaýyň demirgazygyndaky iň uly port şäheri bolan Tianjin Binhai Zhongguancun Ylym we Tehnologiýa Parkynda ýerleşýär.1 oýlap tapyş patenti, 26 peýdaly model patenti we 1 programma üpjünçiligi bilen, “Fiars” senagat derejeli akylly enjamlary, R&D programma üpjünçiligini, önümçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän tehnologiýa kompaniýasydyr.

Elmydama "müşderi ilki" gymmatyny saklaýarys, "hünärmen, ünsi jemlemek we paýlaşmak" biznes pelsepesine eýerýäris we ýokary hilli ösüşe çalyşýarys.Milli ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň biri hökmünde 2019-njy we 2020-nji ýyllarda Hytaýyň iň gowy 100 gurluşyk materiallary hyzmat ediş pudagyny we Hytaýyň iň gowy 10 sement enjamlaryny akylly hyzmat kärhanalarynyň hataryna goşduk.

Biz näme edýäris

Önümçilik kärhanalary, şol sanda senagat IoT bulut platformalary, enjamlary uly magdan gazyp almak, emeli intellekt, daşky gurşawy goramak tehnologiýasy we ş.m. ýaly önümçilik kärhanalary üçin bir gezeklik akylly çözgütler bilen üpjün etmegi ýüregimize düwdük, häzirki wagtda esasan aşakdaky üç görnüşi hödürleýäris:

Tehniki taýdan kämilleşdiriş

Garnituralar bilen üpjün etmek

Işleýiş we tehniki hyzmat

Bir nokatly, Doly durmuş sikli hyzmaty

Hyzmatdaşlyk we öz-özüňi täzelemek bilen kompaniýanyň ösüşine berk itergi berýäris we tehnologiki ösüş mümkinçiliklerimizi ýokarlandyrmak we ylmy we tehnologiki üstünlikleri özgertmek üçin güýçli ylmy gözleg artykmaçlyklaryny doly oýnamak üçin birinji derejeli senagat gözleg uniwersitetleri bilen hyzmatdaşlyk edýäris. ykdysady we jemgyýetçilik gymmatlyklary mümkin boldugyça gysga wagtda.Sian Jiaotong uniwersiteti, Pekin mehaniki senagaty awtomatlaşdyryş instituty we beýleki uniwersitetler we tehnologiýany ösdürmek we hyzmatdaşlyk üçin ylmy gözleg institutlary, enjamlara akylly gözegçilik we ýalňyş diagnoz hyzmatlary, önümçilik enjamlary akylly gözleg we durmuşa geçirmek we beýleki iş ugurlary bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Dürli ugurlarda senagat enjamlarynyň ygtybarly, akylly we täsirli doly ýaşaýyş siklini üpjün etmek üçin "apparat + maglumatlar + senagat hyzmatlary" ýapyk görnüşli iş zynjyryny gurduk.Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen enjamlara akylly gözegçilik we ýalňyş diagnoz ulgamy, ammarlary arassalamak enjamlary, daşky gurşawy goramak enjamlary (spreý tozany basmak ulgamy) Jidong sement, Tibet Tianlu, CNBM Günorta sement, günorta-günbatar sement we beýleki taslamalarda giňden ulanyldy.

service

Hyzmatdaşymyz

CITIC-HEAVY-INDUSTRIES-CO
Jidong-Cement
SOUTHEAST-CEMENT
SOUTHERN-CEMENT
HEBEI-KEJI
XIANJIAOTONG
XIZANGTIANLU

Müşderilerimiz