Roller

Roller

Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen rulonlaryň esasy görnüşleri: gyzgyn rulonly laminar akym rulonlary, ýokarky çümmük rulolar, aşaky çümmük rulonlar, kömek rulonlary, çarçuwaly rulonlar, aýlaw rulonlary, klapan gollanma rulonlary, ýüzüji rulolar, ýasama rulonlar we ş.m. getirilen öňdebaryjy ýerüsti in engineeringener enjamlary we degişli synag enjamlary toplumy.Şeýle hem köýnek garşylygy, termiki barýer, antioksidasiýa, poslama garşy, düwünlere garşy we ýelme garşy dürli funksional örtükler ýasap bileris.Dürli tehniki amallar dürli ugurlarda önümleriň tapgyryny öndürýär.Müşderiler diňe Hytaýda “First Heavy Group”, “Primetals”, “SMS”, Danieli, Anshan Iron and Steel, Shougang, Liugang, Wuhan Iron and Polat, Laigang, Jinan Iron and Steel, Panzhihua Iron and Steel, Fujian ýaly esasy polat fabriklerinde däl. Dingxin, Qingtuo topary, Rizhao demir we polat, Taihang demir we polat, Şiheng ýörite polat, Zangzhouou Hengrun, Tongshan demir we polat, Bensi demir we polat, Tiantie, Lingshan demir we polat, Beýtaý, Handan Zongheng, Xingtai Delong, Tangshan Jongl we ş.m. ABŞ-a, Russiýa, Kanada, Meksika, Özbegistan, Türkiýe, Hindistan, Wýetnam, Braziliýa we beýleki ýurtlara eksport edilýär.Bazarymyzda meşhurlykdan lezzet alýarys.

Kian'an demir we polat üçin rolik stoly

“Xingtai Delong 1250” gyzgyn tegelek liniýa

Şan demir we polat 1580 köpri rolikli stol topary

Braziliýa 4300 tegelek zawod stoly taslamasy

“Tianjin Zhongwang Group” üçin has rolikli taslama

Guang Si Beihai 1780 gyzgyn stoluň ýygnalýan ýeri

Awstriýa rolik taslamasy

Belgiýanyň aşaky rolikli komponent taslamasy

Meksikada polat polat taslamasy