Aýratyn

Maşynlar

Dik degirmeniň howa gulpy iýmitlendiriji klapan

Häzirki wagtda dik degirmeniň howa gulpy iýmitlendiriji klapany, adatça, bölünen tigirli howa gulpyny (aýlawly iýmitlendiriji) ulanýar.Wöne çygly material bilen önümçilik liniýasy üçin köp mukdarda çig mal ýygnamak aňsat, bu bolsa dik degirmeniň iýmitlenmegine kynçylyk döredýär, ýygy-ýygydan ýapylýar we dik degirmeniň işine çynlakaý täsir edýär.

Air lock feeding valve of the vertical mill

Bir duralga

Doly durmuş sikli hyzmaty

Bir gezeklik akylly çözgütler bilen üpjün etmegi ýüregimize düwdük
önümçilik kärhanalary, şol sanda senagat IoT bulut platformalary, uly maglumatlary gazyp almak, emeli intellekt we ş.m.

Kim

Biz

2015-nji ýylda döredilen “Tianjin Fiars Intelligent Technology Co., Ltd.” merkezi Hytaýyň demirgazygyndaky iň uly port şäheri bolan Tianjin Binhai Zhongguancun Ylym we Tehnologiýa Parkynda ýerleşýär.1 oýlap tapyş patenti, 26 peýdaly model patenti we 1 programma üpjünçiligi bilen, “Fiars” senagat derejeli akylly enjamlary, gözleg we gözleg programma üpjünçiligini, önümçiligi birleşdirýän tehnologiýa kompaniýasydyr…

 • Green cement plant
 • 微信图片_20220412145135
 • 1
 • 2
 • 3

ýakynda

HABARLAR

 • Nearakyn geljekdäki ýaşyl sement zawody

  “FLSmidth” Robert Şenk “ýaşyl” sement zawodlarynyň ýakyn wagtda nähili bolup biljekdigi barada umumy maglumat berýär.Mundan beýläk on ýyl bäri sement senagaty häzirki döwürden has üýtgeşik görüner.Howanyň üýtgemeginiň hakykatlary öýe dowam edýärkä, agyr zyňyndylara sosial basyş wi ...

 • Iki sany Jidong sement kompaniýasy, howpsuzlyk önümçiligini standartlaşdyrýan birinji derejeli kärhana bilen sylaglandy

  Recentlyakynda Hytaý Halk Respublikasynyň Adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi "Senagat we söwda pudagynda howpsuzlyk önümçiligini standartlaşdyrmagyň birinji derejeli kärhanalarynyň 2021 sanawy" neşir edildi.Jidong Heidelberg (Fufeng) Sement Co., Ltd. we Içki Mongoliýa Yi ...

 • Aýlanýan peçleriň antikroziýa ulanylyşy

  Aýlanýan peçleriň antikorroziýa ulanylmagy Rotary ojak sement önümçilik liniýasyndaky iň möhüm enjamdyr we onuň durnukly işlemegi sement klinkeriniň önümi we hili bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.Şeýle-de bolsa, soňky ýyllarda ol ýerde ...

 • Tianjin Fiars Akylly guratmak / pürkmek ulgamy (2.0 wersiýasy)

  Önümçilik prosesinde, materialy ýygnamak, geçirmek we ýüklemek wagtynda tozanyň hapalanmagy ýüze çykýar.Esasanam, howa gurak we şemally bolanda tozanyň hapalanmagy diňe bir zawodyň daşky gurşawyny hapalamaz, eýsem işgärleriň saglygyna-da köp zyýan ýetirer.Adatça tozan ...

 • Gutlaýarys: Tianjin Fiars 2021-nji ýylda sement pudagynda iň gowy 100 üpjün edijiniň biri hökmünde üstünlikli saýlandy

  Recentlyakynda, Hytaý sement tory 2021-nji ýylda sement pudagynda iň gowy 100 üpjün edijini çykardy we Tianjin Fiars Intelligent Technology Co., Ltd. üstünlikli saýlandy.Hytaýyň sement senagatynda iň gowy 100 üpjün edijini saýlamak, Hytaý sement tory, ...